Vloženo: 23.03.2020

Představenstvo BD VLTAVA II sděluje,že vzhledem omezení vydané vladou a oznámení paní notářky JUDr Voclové se neuskutečnilo plánované jednání dne 17.3.2020 a proto nebyl ani stanoven termín předání návrhu smluv o převodu bytů a garáží do osobního vlastnictvi pro jednotlivé členy.

Nový termín bude všem členům sdělen dodatečnem v předstihu buď na těchto stránkách a informací na domovních vývěskách.

za prředstavenstvo BD VLTAVA II Štěpánek Zd.

Vloženo: 23.10.2019

Členská schúze BD VLTAVA II se koná dne 31.10.2019 v 18 .hod. v sušárně objektu 1032
program jednání je umístěn na domovních vývěskách.

Dne 5.11.2019 bude provedena kontrola spalinových cest v bytech uživatelů na všech objektech SVJ a BD VLTAVA II a to v době od 15 do 18.hodin firmou Němec .Umožněte přístup ke spotřebičům.

Vloženo: 21.05.2019

Členská schůze BD VLTAVA II se koná dne 6.6. 2019 od 18.hod.v sušárně objektu Naskové 1032/58
Program Zahájení volba zapisovatele
výsledky hospodaření za 1Q 2019
informace o jednání oprav střech (řešení ,návrh smlouvy)
výsledky hlasování per rolam (společná jednání)
zpráva o situaci kolem převodu bytů
Návrh na řešení změn ve výboru SVJ Naskové
Usnesení závěr.

Vloženo: 26.02.2019

Jednání společenství vlastníků jednotek SVJ Naskové se bude konat dne 21.3.2019
od 18.hodin v objektu Naskové 1032
program jednání
volba ověřovatele a zapisovatele,odsouhlasení programu
informace o výsledku hospodaření za rok 2018
GDPR. právní vysvětlení
informace o návrhu na doplnění či volby výboru
nabídky na plánované opravy aktuální stav
informace o plánovaných akcích kolem bytových domů (voda,plyn,kabely MHD
Usnesení a závěr

Vloženo: 26.02.2019

Členská schůze BD VLTAVA II se bude konat dne 19.3.2019 v objektu Naskové 1032/58 od 18,hodin
Program jednání :
zahájení,volba zapisovatele,schválení programu
informace o výsledku hospodaření BD za rok 2018 (stř.116 i 117)
informace o GDPR v rámci družstva -právní výklad
informace o převodu bytů a gar, do OV
návrh na rešení změn ve výboru SJV
situace kolem vypracovaných nabídek na opravy a údržbu objektů
usnesení a závěr jednání

Vloženo: 09.10.2018

Výbor SVJ Naskové 1032-1034 svolává na 30.10.2018 jednání vlastníkú jednotek,které se uskuteční
dne 30.10.2018 od 18 hod, v objektu Naskové 1032/58

Program jednání
zahájení volba zapisovatele a ověřovatele zápisu,odsouhlasení programu
Zpráva o výsledku hospodaření za 01-06 2018
GDPR (nová evidence a pod.)
informace o sestavení rozpočtu na rok 2019
nabídky na plánované opravy (aktualizace)
Probíhající popravy a kontroly,plánované opravy
Usnesení a závěr

Vloženo: 09.10.2018

Představenstvo BD VLTAVA II svolává na 1.11.2018 schůzi členů bytového družstva od 18 hodin
do objektu Naskové 1032/58
Program jednání :
zahájení,volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
informace o výsledku hospodaření za 01-06 2018
GDPR (nová evidence,doplnění údajů.)
Rozpočet pro rok 2019 -návrh a doplnšní
Probíhající kontroly a opravy,nabídky
Usnesení a závěr.

Vloženo: 16.05.2018

Členská schůze BD VLTAVA II a jednání SVJ Naskové se uskuteční dne 7.6.2018 od 18 hodin v objektu Naskové 1032. Program jednání

Zahájená,volba zapisovatele odsouhlasení programu
Zpráva o hospodaření za 1 čtv.2018
Informace o GDPR (ochrana osobních údajů
Situace o stavu plánovaných akcích (plynovod,optické kabely)
Nové evidence uživatelů a vlstníků
Probíhající opravy a údržba usnesení a závěr

Vloženo: 11.03.2018

Představenstvo družstva a výbor SVJ Naskové svolává jednání členů BD a vlastníků jednotek na den 22.3.2018 od 18.00 hod. do objektu Naskové 1032.
Program zahájení a volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
informace o výsledku hospodaření za rok 2017
Odsouhlasení výsledku hospodaření a účetní uzávěrky
Informace o nabídkách na opravy v roce 2018
Usnesení a závěr

Vloženo: 18.11.2017

Pozvánka na schůzi BD VLTAVA II dne 7.12.2017 Objekt Naskové 1032
od 18 hod

Program : Zahájení,volba zapisovatel a ověřovatele zápisu
Předání rozpisu zálohových plateb na rok 2018 dle schváleného rozpočtu
Projednání a odsouhlasení výsledku hlasování perr rolam dle zápisu z minulé schůze
Informace o zadání nabidek na zhotovení prací oprav a údržby pro rok 2018
Usnesení a závěr.

Pozvánky jsou vyvěšeny na domovních nástěnkách.

Vloženo: 09.10.2017

Představenstvo BD VLTAVA II svolává na den 26.10.2017 členskou schůzi (pouze pro členy družstva) ,kteří mají právo volit orgány družstva dle stanov od 17.45. hod v objektu Naskové 1032 (sušárna) Vlastníci jednotek mají jednání od 18.20.hod rovněž v objetu Naskové 1032.

Vloženo: 10.05.2017

Výbor SVJ Naskové a PD BD VLTAVA II oznamují změnu termínu konání jednání a členské schůze
které se uskuteční místo 26.5.2017 o den dříve t.j. 25.5.2017 (čtvrtek)

Vloženo: 07.05.2017

2 Členská schůze BD VLTAVA II se koná dne 26.5.2017 v sušárně objektu 1032 (Naskové) od 18 hodin. Program jednání je umístěn na domovních vývěskách

Vloženo: 07.05.2017

Jednání SVJ Naskové 1032-1034 se koná 26.5.2017 od 18.hodin v sušárně objektu Naskové 1032
Pozvánky a program jednání je umístěn na domovních vývěskách

Vloženo: 16.02.2017

Jednání SVJ Naskové 1032-1034 se uskuteční dne 2.3.2017 v objektu Naskové 1032 od 18 hod.
Program
zahájení,volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
informace o výsledku hospodaření za rok 2016
návrh na vyúčtování zálohových plateb za rok 2016
informace o nabídkách na opravy a údržbu objektů
návrh na upřesnění termínů povinných kontrol v roce 2017
usnesení a závěr.
Písemná forma oznámení je umístěna na domovních vývěskách.
výbor SVJ

Vloženo: 16.02.2017

Členská schůze BD VLTAVA II se koná dne 1.3.2017 v objektu 1032/58 od 18.hodin
Program: zahájení,odsouhlasení programu jednání (doplnění)
volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
informace o hospodaření družstva a středisek za rok 2016
příprava vyúčtování zálohových plateb za rok 2016
družstevní záležitosti
seznámení s nabídkami na opravy (projednávané na jednání minulé schůzi)
návrh termínů povinných kontrol v roce 2017

Vloženo: 09.10.2016

Členská schůze BD VLTAVA II se koná dne 25.10.2016 od 18.hod, v sušárně domu Naskové 1032

Program : zahájení-volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
informace o stavu BD (hospodaření 1-2 ctv,2016)
zpráva o provedených kontrolách a revizích v roce 2016
projednání návrhu rozpočtu pro rok 2016
usnesení a závěr-

Schůze členů SVJ se bude konat 25.10.2016 od 19 hodin v objektu Naskové 1032 (sušárna)

Vloženo: 31.08.2016

Sdělujeme všem uživatelům a vlastníkům objektu Naskové 1032-1034 a Vejražkova 1035-1036,že dne 7.9.2016 od 8.30 hod. bude provedena kontrola požárního zabezpečení firmou Kanfas.Zápis z prohlídky bude k disposici v kanceláři družstva od 20.9.2016

Vloženo: 22.08.2016

Kontrola spalinových cest u vlastníků i družstevníků bude prováděna fy.Němec v úterý 20.9.2016
v době od 14 do 18.30 hodin

Kontrola rozvodů plynu a spotřebičů v bytových jednotkách bude v pondělí dne 3.10.2016
od 14-18.hodin fy Komín s.r.o.

Zajistěte přístup do bytů

Vloženo: 22.02.2016
Datum události:
15.03.2016

Bytové družstvo VLTAVA II Vejražkova 1035/36 Praha 5 ,zastoupené Zd.Štěpánkem-předsedou představenstva svolává členskou schůzi družstva na den 15.3.2016 od 18.00 hodin .Schůze se bude konat v objektu Naskové 1032/58.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687

+420 725 451 331 (toto je kontakt pouze na provozovatele webu a nikoliv na předsednictvo družstva / společenství)

 
 
 
Bytové družstvo Vltava II | Webové stránky pro bytová družstva

Chyba

Chybová zpráva

  • Zadaný soubor temporary://filegc0lrz nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://fileL7JOav nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://fileMT5OUq nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
  • Zadaný soubor temporary://fileLoymFm nemohl být zkopírován, neboť cílová složka není správně nastavena. Může to být způsobeno problémem s právy k souboru či složce. Další informace jsou dostupné v systémovém logu.
Na stránce došlo k neočekávané chybě. Zkuste to později.